Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2021-2022

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KỶ NIỆM 54 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (10/10/1966-10/10/2020)

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KỶ NIỆM 54 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (10/10/1966-10/10/2020)

Lượt xem:

         Trường Tiểu học và THCS Tân Hiệp A2  được hình thành và phát triển từ năm 1966 với tên Lý Mỹ, khi đất nước thống nhất được đặt tên là trường Phổ thông cơ sở Tân Hiệp A4 và đến tháng 8 năm 2004 đổi tên là trường Trung học cơ sở Tân Hiệp A2. Tại thời điểm tháng 6 năm 2019 được sáp nhập... ...