Nội dung các bài thi tham khảo vào lớp 10 năm học 2020-2021

Nội dung các bài thi tham khảo vào lớp 10 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Môn Toán: Môn Vật Lý: Môn Hóa học: Môn Sinh học: Môn Tin học: Môn Ngữ Văn: Môn Lịch sử: Môn Địa lý: Môn Tiếng Anh: ...
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2011

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2011

Lượt xem:

...
LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KỶ NIỆM 54 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (10/10/1966-10/10/2020)

LỄ ĐÓN NHẬN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA VÀ KỶ NIỆM 54 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (10/10/1966-10/10/2020)

Lượt xem:

         Trường Tiểu học và THCS Tân Hiệp A2  được hình thành và phát triển từ năm 1966 với tên Lý Mỹ, khi đất nước thống nhất được đặt tên là trường Phổ thông cơ sở Tân Hiệp A4 và đến tháng 8 năm 2004 đổi tên là trường Trung học cơ sở Tân Hiệp A2. Tại thời điểm tháng 6 năm 2019 được sáp nhập... ...