Thành tích nhà trường

    Một số thành tích nổi trội

H1. Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang năm hoc 2018-2019; 2008-2009; 2007-2008

H2. Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2018-2019

H3. Giấy khen chi bộ Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và Giấy khen chi bộ Hoàn thành Xuất sắc phong trào Dân vận khéo giai đoạn 2016-2018

H4. Đạt trường Xanh-sạch-đẹp và an toàn loại Xuất sắc; Trường học thân thiện, học sinh tích cực loại Xuất sắc được Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang tặng Giấy khen.

H5. Thư viện đạt Chuẩn quốc gia loại  thư viện tiên tiến năm học 2018-2019

                                   

H6. Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” của Ủy ban nhân dân Huyện Tân Hiệp

H7. Thầy Phạm thanh Quỳnh, hiệu trưởng nhà trường và 5 học sinh giỏi cấp huyện và học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019 (em Nguyễn Vũ Thanh Liêm, thứ hai từ phải sang, Giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh; đạt giải Nhất hội thi Tài năng Tiếng Anh cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh; Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh, được dự thi Toàn quốc)