Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị, Văn bản của Đảng CSVN, Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChÍ Minh