Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống ngày 26-3-2022

Hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống ngày 26-3-2022

Lượt xem:

Ngày tháng 3 năm 2022, có lẽ là một ngày đáng nhớ với các em học sinh lớp 9 của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp A2. Một ngày được vinh dự là Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, một ngày dã ngoại, trải nghiệm ngoài nhà trường tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh Kiên Giang. Để có... ...